Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Aydın Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünden Duyurulur.
 

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgi(a) yazısıyla, Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formunda yeniden düzenleme yoluna gidildiği, daha önce kullanılan Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formunun kullanımına son verildiği, 02.02.2015 tarihinden itibaren yazımız ekinde gönderilen Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formunun kullanılacağının,
 
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısıyla, Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alacakları, birinci derece ile emekliliğe hak kazanmış oldukları gösterir belge ile müracaat etmeleri ve yasal bir engellemenin bulunmaması durumunda hususi damgalı pasaport taleplerinin yerine getirilebileceği;
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
PASAPORT1.jpg

PASAPORT2.jpg