Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
TAŞERON İŞÇİLERİMİZİN DİKKATİNE
 
​            ​​24/12/2017 tarihli ve 30280 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 01/01/2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda  08.03.2018 Perşembe günü saat 09.00 da Aydın Polisevi konferans salonunda sözlü sınav yapılacaktır. İlan Olunur.

 

Sınava ilişkin usul ve esaslar;

1-)Sınav 08/03/2018 günü, saat:09:00’da Müdürlüğümüz Polisevi Şube Müdürlüğü konferans salonunda yapılacak olup, adaylar en geç saat:08:30’da sınav yerinde hazır bulunacaktır.

2-)Sınava katılacak adaylar üzerinde TC Kimlik numaralı yazılı belgeyi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya bu belgelerin yerine geçerli başka bir belge) yanlarında bulunduracak, bu belge yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

3-)Sınava katılacak adaylar sınav salonuna tek tek alınacaktır.

4-)Sınava katılacak adaylar silah, kesici alet gibi silah ve benzeri şeylerle sınava katılmayacaktır.

5-)Adaylar cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası, vb. araçlarla, saat, cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazları yanlarında getirmeyecektir.

6-)Sınav salonuna giren her bir aday kısa bir öz geçmişle kendilerini komisyon üyelerine tanıtacaktır.

7-)Sınav salonunda ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar için ayrı, lise ve yüksekokul mezunu adaylar için ayrı soru kutusu bulunacaktır.

8-)Her aday kendi öğrenim durumuna göre hazırlanan sınav kutusundan kart çekecek ve soru numarasını okuduktan sonra soruyu cevaplayacak olup komisyon üyeleri istemeleri halinde yine adayların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda eğitim düzeylerine göre başka sorular da sorabilecektir. 

Sınava katılacakların isim listesi ektedir.

AYDIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

2018-03-07_14-55-51.png