Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
08.03.2018 Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Talebinde Bulunan Taşeron İşçilerimizin Sözlü Sınav Sonuçları
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlardan 696 sayılı KHK'nın 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 Maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar sürekli işçi kadrolarına geçirilecektir.

Müdürlüğümüz hizmetlerinde çalışan ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde belirtilen şartları taşıdığını beyan edenlerin müracaatları 02/01/2018-11/02/2018 tarihleri arasında alınmış, tespit komisyonunca başvuruları kabul ve red edilenler belirlenmiştir.

İlgi (c) sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Tebliğin "sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı" başlığı altında Madde 14 –“ (5) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz” dendiğinden Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan ve sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinde bulunanlardan sözlü sınava girmeye hak kazanan (39) işçinin 08.03.2018 günü sınav komisyonunca yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı ve başarısız olduğunu gösterir tablo

00100.png