Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
​ÖZEL GÜVENLİK
 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Amaç başlıklı 1’inci maddesi  “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir” hükmü doğrultusunda kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev ifa eden ve genel kolluğun suç işlenmesinin önlenmesi ve genel asayiş ve huzurun sağlanması yönündeki görevine doğrudan hizmet eden bir sektördür. Bu sektörün, ilgili mevzuat çevresinde, istenilen düzeyde hizmet vermesinin kamu düzeninin sağlanmasına hizmet edeceği de aşikardır.
 
Özel Güvenlik sayfamızdaki bilgiler ve online bilgilendirmeler güncelliğini Özel Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce korunmakta olup tereddüt edilen konularda 256 219 61 20 nolu telefondan dahili 6172-6174-6176 nolu telefonlardan irtibata geçebilirsiniz.
 
ÖZEL GÜVENLİK İZNİ
 
Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir.
 
İl Özel Güvenlik Komisyonunun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valinin onayına sunulur onaydan geçen yerler için özel güvenlik izin belgesi düzenlenir.
 
 

KAMU KURUMLARININ ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

 

 
1
 
TALEP YAZISI (Yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilen hususlar yeralacak)
2
BAĞLI BULUNDUĞU BAKANLIĞIN/GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖRÜŞ YAZISI
(Üniversitelerde YÖK Görüş Yazısı,  Kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının Yazısı, Belediye Başkanlıkları için Belediye Meclisi Kararı.)
 
3
İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSELERDE OKUL AİLE BİRLİĞİ KARARI+OKUL MÜDÜRÜ İMZALI MÜRACAAT YAZISI
4
BİLGİ FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5188 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK İSTEYEN
ÖZEL KURULUŞLAR - ÖZEL BANKALAR VE DİĞER BİRİMLERİN VALİLİĞE
MÜRACATLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR
 
1
TALEP YAZISI (Yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilen hususlar yeralacak)
2
YÖNETİM KURULU KARARI VEYA ORTAKLARININ ALMIŞ OLDUĞU KARAR
3
TİCARET SİCİL GAZETESİ (Ticaret sicil gazetesi yayımlanmamış ise ticaret sicil
memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine
ait Ticaret Sicil Gazetesi)
4
İMZA YETKİSİNE SAHİP KİŞİLERİN İMZA SİRKÜLERİ (YÖNETİM KURULU
KARARINDA İMZASI OLANLARIN)
5
BİLGİ FORMU
 
5188 SAYILI KANUNA GÖRE SİTELERİN VALİLİĞE
MÜRACATLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR
 
1
TALEP YAZISI (Yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilen hususlar yeralacak)
2
KONUT SİTESİ VE APARTMANLARDA GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULUNUN KARARI
 
3
İMZA YETKİSİNE SAHİP KİŞİLERİN İMZA SİRKÜLERİ
 
4
BİLGİ FORMU
 
 
5188 SAYILI KANUNA GÖRE KONUTLARIN VALİLİĞE MÜRACATLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR
 
1
TALEP YAZISI (Yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilen hususlar yeralacak)
 
2
KONUTLAR İÇİN KONUT SAHİBİ İMZALI MÜRACAAT YAZISI
(Konut Tapu Fotokopisi)
 
3
BİLGİ FORMU
 
 
 
İLK DEFA ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI ALABİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-DİLEKÇE
2-T.C KİMLİK NUMARASI
3-RUHSAT HARCI DEKONTU(MALİYEYE YATIRILACAK)
4-DİPLOMA ASLI VE FOTOKOPİSİ
5- ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASI (ASLI VE FOTOKOPİSİ)
6-SAĞLIK RAPORU (SİLAHLI / SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR) İBARELİ
7-VESİKALIK FOTOĞRAF (4 ADET)
8-KAN GRUBU BELİRTİR BELGE
 
ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI YENİLEME MÜRACAATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-DİLEKÇE
2-T.C KİMLİK NUMARASI
3- DİPLOMA ASLI VE FOTOKOPİSİ VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ
4- ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİM SERTİFİKASI (ASLI VE FOTOKOPİSİ)
5-VESİKALIK FOTOĞRAF (4 ADET)
6-KAN GRUBU BELİRTİR BELGE
 
KAYIP KİMLİK KARTI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINI KAYBETTİĞİNE DAİR DİLEKÇE
2-POLİS MERKEZİNDEN KAYIP EŞYA TUTANAĞI
3-T.C. KİMLİK NUMARASI
4-VESİKALIK FOTOĞRAF (4 ADET)
 
YIPRANMIŞ KİMLİK KARTLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-KİMLİĞİN YIPRANDIĞINA DAİR DİLEKÇE
2-T.C. KİMLİK NUMARASI
3-YIPRANAN KİMLİK KARTI
4- VESİKALIK FOTOĞRAF (4 ADET)
5-KAN GRUBU BELİRTİR BELGE
 
İSİM SOYİSİM TAHSİSİ NEDENİYLE KİMLİK KARTI ALMAK İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
1-TALEBE İLİŞKİN DİLEKÇE
2-T.C. KİMLİK NUMARASI
3- VESİKALIK FOTOĞRAF (4 ADET)
4-KAN GRUBU BELİRTİR BELGE
 
SİLAHSIZ KİMLİK KARTINI SİLAHLIYA ÇEVİRECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER
 
1-DİLEKÇE
2-T.C. KİMLİK NUMARASI
3-SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR SAĞLIK RAPORU (ASLI)
4- DİPLOMA ASLI VE FOTOKOPİSİ VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ
5- SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASI (ASLI)
6- GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU
7- VESİKALIK FOTOĞRAF (4 ADET)
 8-KAN GRUBU BELİRTİR BELGE
 
GENEL KOLLUK KUVVETİNDEN EMEKLİ OLAN VEYA  KENDİ İSTEĞİ  İLE
AYRILMIŞ OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER
 
1-DİLEKÇE
 
2- T.C. KİMLİK NUMARASI
 
3-RUHSAT HARCI DEKONDU (MALİYEYE YATIRILACAK)
 
4-SAĞLIK RAPORU (ASLI)
 
5-EMEKLİ OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE (FOTOKOPİSİ)
 
6-GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU
 
7-VESİKALIK FOTOĞRAF (4 ADET) 
 
8-KAN GRUBU BELİRTİR BELGE
                            
 
 
5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK İSTEYEN KAMU KURUMLARININ DÜZENLEMESİ GEREKEN BİLGİ FORMU
KURUMUN
ADI
 
ADRESİ
 
TELEFON VE FAKS NO
 
BANKA, KAMU veya ÖZEL KURULUŞ
 
FAALİYET KONUSU
 
NİTELİĞİ (Ticari, Sınai, Zirai, Diğer)
 
EN YAKIN KOLLUK KUVVETLERİNE
BULUNDUĞU GENEL KOLLUK KUVVETİ BÖLGESİ
POLİS
 
JANDARMA
 
ULAŞIM İMKANI
 
ÇALIŞAN PERSONEL DURUMU
KADIN
 
ERKEK
 
ÜRETTİĞİ MAL VEYA HİZMET
CİNS ve NİTELİĞİ
 
YILLIK ÜRETİM
 
STOK SEVİYESİ
 
BULUNDUĞU YERİN COĞRAFİ ŞARTLARI
 
(Deniz, Nehir Kıyısı veya diğer özellikleri)
İL-İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI (km)
 
KORUNMASI GEREKEN ALANI m2
 
TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ
 
(Duvar, Tel Örgü, Alarm, CCTV ve diğerleri)
GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR
 
1- Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak suretiyle
 
2- Güvenlik Şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle
 
GÜVENLİK HİZMETİNİN KAÇ GÜVENLİK PERSONELİ İLE SAĞLANACAĞI
(……...) kişilik özel güvenlik personeli
İSTİHDAM EDİLECEK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE SİLAH TAŞITTIRILMAK İSTENİYORSU CİNS VE MİKTARI
 
(Silah konusunda son kararı özel güvenlik komisyonu verecektir)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KURUM YETKİLİSİNİN
 
 
 
 
ADI SOYADI
 
 
 
 
ÜNVANI
 
 
 
 
İMZASI
 
 
 
 
MÜHÜR YADA KAŞE
 
 
5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK İSTEYEN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARININ DÜZENLEMESİ GEREKEN BİLGİ FORMU
EĞİTİM
ÖĞRETİM
KURUMLARI
ADI
 
AÇIK ADRESİ
 
TELEFON VE FAKS NO
 
KAMU-ÖZEL
 
FAALİYET KONUSU
Eğitim Öğretim Hizmeti
BULUNDUĞU GENEL KOLLUK KUVVETİ BÖLGESİ (Polis İse İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma ise İl Jandarma Komutanlığına Başvuru Yapılacak)
POLİS
 
JANDARMA
 
ÇALIŞAN PERSONEL DURUMU
KADIN
 
ERKEK
 
ÖĞRENCİ SAYISI
ANA OKULU
 
İLKÖĞRETİM OKULU
 
LİSE
 
OKULUN
GİRİŞ KAPISI SAYISI
 
KAÇ KATLI OLDUĞU
 
DERSLİK SAYISI
 
BİNA VEYA BLOK SAYISI
 
İL-İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI (km)
 
KORUNMASI GEREKEN ALANI m2
 
TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ
 
(Duvar, Tel Örgü, Alarm, CCTV ve diğerleri)
GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR
 
1- Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak suretiyle
 
2- Güvenlik Şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle
 
GÜVENLİK HİZMETİNİN KAÇ GÜVENLİK PERSONELİ İLE SAĞLANACAĞI
(…….) kişilik özel güvenlik personeli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARİH
 
 
 
 
KURUM YETKİLİSİNİN
 
 
 
 
ADI SOYADI
 
 
 
 
ÜNVANI
 
 
 
 
İMZASI
 
 
 
 
MÜHÜR YADA KAŞE
 
5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK İSTEYEN PARKLAR İÇİN DÜZENLEMESİ GEREKEN BİLGİ FORMU
 
PARKIN
ADI
 
 
AÇIK ADRESİ
 
 
BULUNDUĞU GENEL KOLLUK KUVVETİ BÖLGESİ
POLİS
 
 
JANDARMA
 
 
KORUNMASI GEREKEN ALANI m2
 
 
PARKA  GİRİŞ KAPISI SAYISI
 
 
TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ
 
 
(Duvar, Tel Örgü, Alarm, CCTV ve diğerleri)
 
GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR
 
 
1- Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak suretiyle
 
 
2- Güvenlik Şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle
 
 
GÜVENLİK HİZMETİNİN KAÇ GÜVENLİK PERSONELİ İLE SAĞLANACAĞI
(…….) kişilik özel güvenlik personeli
 
İSTİHDAM EDİLECEK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE SİLAH TAŞITTIRILMAK İSTENİYORSU CİNS VE MİKTARI
 
 
(Silah konusunda son kararı özel güvenlik komisyonu verecektir)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARİH
:
 
 
 
 
KURUM YETKİLİSİNİN
:
 
 
 
 
ADI SOYADI
:
 
 
 
 
ÜNVANI
:
 
 
 
 
İMZASI
:
 
 
 
 
MÜHÜR YADA KAŞE
:
 
5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK İSTEYEN ÖZEL KURULUŞLAR-BANKALARIN DÜZENLEMESİ GEREKEN BİLGİ FORMU
KURULUŞUN
ADI
 
ADRESİ
 
TELEFON VE FAKS NO
 
BANKA, KAMU veya ÖZEL KURULUŞ
 
FAALİYET KONUSU
 
NİTELİĞİ (Ticari, Sınai, Zirai, Diğer)
 
EN YAKIN KOLLUK KUVVETLERİNE
BULUNDUĞU GENEL KOLLUK KUVVETİ BÖLGESİ
POLİS
 
JANDARMA
 
ULAŞIM İMKANI
 
ÇALIŞAN PERSONEL DURUMU
KADIN
 
ERKEK
 
ÜRETTİĞİ MAL VEYA HİZMET
CİNS ve NİTELİĞİ
 
YILLIK ÜRETİM
 
STOK SEVİYESİ
 
BULUNDUĞU YERİN COĞRAFİ ŞARTLARI
 
(Deniz, Nehir Kıyısı veya diğer özellikleri)
İL-İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI (km)
 
KORUNMASI GEREKEN ALANI m2
 
TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ
 
(Duvar, Tel Örgü, Alarm, CCTV ve diğerleri)
GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR
 
1- Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak suretiyle
 
2- Güvenlik Şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle
 
GÜVENLİK HİZMETİNİN KAÇ GÜVENLİK PERSONELİ İLE SAĞLANACAĞI
(……...) kişilik özel güvenlik personeli
İSTİHDAM EDİLECEK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE SİLAH TAŞITTIRILMAK İSTENİYORSU CİNS VE MİKTARI
 
(Silah konusunda son kararı özel güvenlik komisyonu verecektir)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KURUM YETKİLİSİNİN
 
 
 
 
ADI SOYADI
 
 
 
 
ÜNVANI
 
 
 
 
İMZASI
 
 
 
 
MÜHÜR YADA KAŞE
 
5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALMAK KONUT VEYA KONUT SİTELERİNİN DÜZENLEMESİ GEREKEN BİLGİ FORMU
KONUT VEYA
KONUT
SİTESİNİN
ADI
 
ADRESİ
 
TELEFON VE FAKS NO
 
EN YAKIN KOLLUK KUVVETİ
BULUNDUĞU GENEL KOLLUK KUVVETİ BÖLGESİ
POLİS
 
JANDARMA
 
GENEL KOLLUK KUVVETİ İSMİ
 
UZAKLIĞI
 
GENEL DURUM
SİTEYE GİRİŞ KAPI  SAYISI
 
BİNA SAYISI
 
BLOK SAYISI
 
VİLLA SAYISI
 
DAİRE SAYISI
 
İKAMET EDEN KİŞİ SAYISI
 
BULUNDUĞU YERİN COĞRAFİ ŞARTLARI
 
İL-İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI (km)
 
KORUNMASI GEREKEN ALANI m2
 
TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ
 
(Duvar, Tel Örgü, Alarm, CCTV ve diğerleri)
GÜVENLİĞİ NE SURETLE SAĞLANMALIDIR
 
1- Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurmak suretiyle
 
2- Güvenlik Şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle
 
GÜVENLİK HİZMETİNİN KAÇ GÜVENLİK PERSONELİ İLE SAĞLANACAĞI
(…….) kişilik özel güvenlik personeli
İSTİHDAM EDİLECEK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE SİLAH TAŞITTIRILMAK İSTENİYORSU CİNS VE MİKTARI
 
(Silah konusunda son kararı özel güvenlik komisyonu verecektir)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARİH
 
 
 
 
KURUM YETKİLİSİNİN
 
 
 
 
ADI SOYADI
 
 
 
 
ÜNVANI
 
 
 
 
İMZASI
 
 
 
 
MÜHÜR YADA KAŞE
 
 
AÇIKLAMALAR: İş ve İşlemlerin Gecikmesine Sebep Olan Durumlar 
1)         Müracaatta bulunan kişinin Adresin İl Sınırları veya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesi dışında bulunması (Müracaatta bulunan şahsın adresinin Jandarma bölgesinde olması durumunda Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde olması durumda ise İl Emniyet Müdürlüğüne başvurması işlemlerin daha hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.
2)         Dosyada bulunması gereken evraklardan Sağlık Raporunun geçerlilik süresinin 1 yıl olması nedeniyle müracaatta bulunan kişinin geçerlilik süresine dikkat etmesi gerekmektedir.
3)         Özel Güvenlik kimlik kartı düzenlendikten itibaren 1 Yıl içerisinde müracaatta bulunan şahıs tarafından alınmaması durumunda işlemlerin en baştan yapılması gerekeceğinden kart işlemleri aksaklığa uğrayacaktır.
4)         Müracaat sahibi hakkında yapılan arşiv araştırmasında; davası devam eden veya ceza almış kişiler ile ilgili,  adliyeye yazılmış olan yazılara yoğunluktan dolayı geç cevap alınmaktadır. (Şahsın ilgili kararları bizzat kendisinin getirmesi (ASLI GİBİDİR VE KESİNLEŞME ŞERHLİ OLARAK) işlemlerin daha hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.)
 
5188 KANUN VE YÖNETMELİĞE;  www.ozelguvenlik.pol.tr adresinden ulaşılabilir.
 
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
İrtibat Telefonu- (256)  219 72 81
aydınozg@egm.
gov.tr
 
 
ADRES                     :
 
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
A Hizmet Binası 3. Kat.
Efeler Mah. İzmir Yolu Üzeri AYDIN