Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

SIKÇA SORULAN SORULAR

Giriş

SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI

 

A SINIFI SÜRÜCÜ BELGELERİ (A1 VE A2 DAHİL)    164,40 TL

B SINIFI SÜRÜCÜ BELGELERİ                                   495,70 TL

F VE H SINIFI SÜRÜCÜ BELGELERİ                           164,40 TL

ULUSLARARASI SÜRÜCÜ BELGELERİ                        330,30 TL

DİĞER SÜRÜCÜ BELGELERİ                                       827,00 TL

 

SÜRÜCÜ BELGESİ HİZMET BEDELİ YENİ KAYITLARDA             25TL

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME FARK ZAYİİ ÇALINTI      13+2    15TL


DEĞERLİ KAĞITLAR

SÜRÜCÜ BELGESİ                                                                134,00 TL

MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ                                       120,00 TL

 

 

TOPLAM SÜRÜCÜ BELGE FİYATLARI

 

SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI

A SINIFI SÜRÜCÜ BELGELERİ (A1 VE A2 DAHİL)         164,40+134+25=323,40TL

B SINIFI SÜRÜCÜ BELGELERİ                                        495,70+134+25=654,70TL

F VE H SINIFI SÜRÜCÜ BELGELERİ                                164,40+134+25=323,40TL

ULUSLARARASI SÜRÜCÜ BELGELERİ                             330,30+134+25=489,30TL

DİĞER SÜRÜCÜ BELGELERİ                                           827,00+134+25= 986,00TL


SIKÇA SORULAN SORULAR

SÜRÜCÜ BELGELERİ

Soru: Sürücü belgemi kaybettim. Ne yapabilirim?

Cevap: 2918 Sayılı Trafik Kanunu'na bağlı Yönetmeliğin 83.maddesinde; "Zayi edilen ve yıpranmış olan sürücü belgeleri, sahibinin beyanı esas alınarak bir dilekçe ile müracaatı üzerine, yenisi verilerek değiştirilir" denilmektedir.

* Zayiinden sürücü belgesi çıkarmak için istenilen belgeler:        

Ø  Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne hitaben dilekçe.

Ø  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet)

Ø  2 Adet vesikalık fotoğraf.

Ø  Sürücü belgesi kartı ücreti.

* Yıpranma veya kimlik değişikliğinden dolayı sürücü belgesi değişimi.

Ø  Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe,

Ø  Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı,

Ø  Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi),

Ø  2 Adet fotoğraf,

Ø  Eski sürücü belgesi,

Ø  Sürücü belgesi kartı ücreti

Soru: Eski sürücü belgemi değiştirmek istiyorum. Ne yapabilirim?

Cevap:

Ø  2 adet biyometrik fotoğraf

Ø  Sağlık Raporu

Ø  Türk Polisi Güçlendirme Vakfı hesabına yatırılmış 15 TL lik (13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL) dekont

Ø  Eski ehliyetiniz

Ø  Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Soru: Sağlık Raporları aile hekiminden alınabiliyor mu?

Cevap: Evet alınabiliyor. Eğer aile hekimi uygun görmediyse ilgili polikliniğe sevk edebiliyor.

Soru: Sağlık raporlarına para veriliyor mu?

Cevap: Aile hekimlerinin verdiği sağlık raporlarından herhangi bir ücret alınmıyor.

Soru: Sürücü Belgesi kaç günde geliyor?

Cevap: 15 gün içerisinde verilen adrese gönderiliyor.

Soru: Sürücü belgesi kartı ücretini nereye yatırıyoruz?

Cevap: Aydın Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne müracaat edilecekse ücretler Ziraat Bankası hariç diğer bankalara yatırılabilir.

 

Soru: Yurtdışından almış olduğum sürücü belgesi, Türkiye'de geçerli midir? Değilse ne yapabilirim?

Cevap:

a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;

1)Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3) Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

b)Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

Soru: Yurtdışından almış olduğum sürücü belgesini ülkemiz sürücü belgesine dönüştürmek istiyorum, ne yapabilirim?

Cevap:

Yabancı sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ne dönüştürülmesi:

Ø  Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi

Ø  Şoförler Odası'ndan sürücü belgesi dosyası

Ø  Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi (Yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi)

Ø  2 Adet biyometrik fotoğraf

Ø  Sağlık raporu (Aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)(1 yıl geçerli)

Ø  Öğrenim Belgesi

Ø  Kan grubu belgesi

Ø  Yabancı sürücü belgesi (Aslı)

Ø  Maliye'den harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre ödenecektir.)

Ø  Sürücü belgesi kart ücreti.

Soru: Türkiye'den almış olduğum ehliyet, yurtdışında da geçerli midir? Değilse ne yapabilirim?

Ülkeler arasında farklı uygulamalar olduğundan gideceğiniz ülkenin mevzuat hükümleri geçerlidir. Ancak, Türkiye Turing ve Otomobilciler Kurumundan "Uluslararası Sürücü belgesi" alınması halinde, bu belge ile yabancı ülkelerde 1 yıl araç kullanabilmektedir. 

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

Soru: Aracımı bir başkasına, noter satışı olmadan sattım, ancak şimdi şahsı ve arabayı bulamıyorum. Ne yapabilirim?

Cevap: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na bağlı Yönetmeliğin 36. maddesine göre, satış ve devirlerin noterlerce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Noter satış senedi olmadan itimada dayalı olarak satışı yapılan araçlarla ilgili olarak yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince Genel Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmayıp, bu şekilde araç satan kişilerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için ilgili hukuk mahkemelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Soru: Yurtdışından almış olduğum araçla Türkiye'ye gelebilir miyim?

Cevap: Yurt dışından getirilen yabancı ülke plakalı araçların ilgili Gümrük Müdürlüğü'nce verilen süre içerisinde ülkemizde kullanılabilmesi mümkündür.

Soru: Türkiye'den almış olduğum araçla, yurtdışına çıkabilir miyim?

Cevap: Türkiye'den alınmış bir araçla ilgili gümrük mevzuatı çerçevesinde yurt dışına çıkılabilmesi mümkündür.

Soru: Aracımın kayıtlarında bulunan hak mahrumiyetlerini (haciz, rehin vs.) nasıl kaldırabilirim?

Cevap: En yakın Trafik Tescil Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği’ne müracaatta bulunmanız gerekmektedir.

Ayrıca, hak mahrumiyetinin kaldırılabilmesi için, hacizlerle ilgili olarak İcra Müdürlüğü yazısının, tedbirle ilgili olarak mahkeme yazısının, rehinle ilgili olarak bankaca düzenlenen ve noterce tasdiklenen ibranamenin veya bankaca iadeli taahhütlü olarak gönderilen yazının ya da banka görevlilerince elden getirilen yazının ibrazı gereklidir.

Soru: Özel Plaka Ücretleri nasıl hesaplanıyor?

Cevap: Ad ve/veya Soyad veya Ticari Unvan ihtiva eden Özel Plakalar, kayıt tescil tarihi itibariyle yıllık sürenin sona erdiği tarihte yürürlükte olan, memur maaş katsayısı x 100.000 + KDV (%18) şeklinde hesaplanmaktadır.

Kayıt tescil tarihi itibariyle yıllık süre sona erdikten sonra bir ay içinde plaka ücretini yatırmayanlar için Amme Alacakları Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre aylık gecikme cezası uygulanmaktadır.     

 

Soru: Adıma tescilli araç bulunup bulunmadığını nasıl öğrenebilirim?

Cevap: Araç sahipliğine dair bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir trafik tescil kuruluşuna bizzat müracaatta bulunmanız halinde, kimlik bilgileriniz teyit edilmek suretiyle adınıza kayıtlı araç bulunup bulunmadığı, tespit edilerek bilgi verilecektir.

Soru: Kimlik bilgileri verilen şahsın/şahısların adına tescilli araç bulunup bulunmadığı veya plakası verilen aracın geçmişteki sahipleri hakkında nasıl bilgi temin edebilirim?

Cevap: Araç sahipliğine dair bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir mağduriyetinizi gidermek üzere bilgi teminine ihtiyaç duymanız halinde, adli makamlara (Mahkeme, Savcılık, İcra Müdürlükleri) müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru: Logo işlemlerinde istenilen belgeler nelerdir?

Ø  Araç tespit muayenesi

Ø  Logo kendi adına değilse logosu kullanılan firma ile sözleşme ve marka tescil raporu

Soru: Tescil ve trafik belgelerimi kaybettim, yenilenmesini istiyorum, ne yapmalıyım?

Cevap:

Ø  Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe

Ø  Muayenesi tespit edilemeyen araçlar için geçerli muayene belgesi

Ø  Vekil müracaat ediyorsa vekâletname aslı ve fotokopisi

Ø  Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca;

İmza Sirküleri

Ticaret sicil gazetesi

Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış ticaret odası sicil kaydı

 

Soru: Aracımı trafikten çekmek ve hurdaya ayırmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Cevap:

Ø  Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe

Ø  Ek 1 formu (2 adet)

Ø  Araç tescil ve trafik belgelerinin aslı il plakalar

Ø  Hurdaya ayrılacak M1 ve N1 grubu araçlar için ‘bertaraf formu’

Ø  Vekil müracaat ediyorsa vekaletnamenin aslı ve fotokopisi

Ø  MTV borcu ve araç üzerinde hak mahrumiyetinin bulunmaması

Ø  Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca;

İmza Sirküleri

Ticaret sicil gazetesi

Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış ticaret odası sicil kaydı

Soru: Ruhsata LPG işlenmesi işlemlerinde gerekli belgeler nelerdir?

Ø  Muayenesi yapılmış Ek 1 formu (2 adet)

Ø  LPG faturası

Ø  Montaj tespit raporu

Ø  Mühendislik yetki belgesi

Ø  Araç tescil ve trafik belgeleri

Ø  Vekil müracaat ediyorsa vekâletname aslı ve fotokopisi

Ø  LPG tadilatı sonrası alınan geçerli muayene belgesi

Ø  Araç tüzel şahsa ait ise ayrıca;

İmza Sirküleri

Ticaret sicil gazetesi

Geriye doğru 1 yıl içinde alınmış ticaret odası sicil kaydı

​​ ​​​